Federació Cultura Grau

Federació Cultura Grau

En Octubre de l’any 2014, 6 associacions del Grau decideixen unir-se per crear la Federació Col·lectius per la Cultura al Grau. Les sis associacions que signen els estatuts i funden la Federació, són els següents: Associació Cultural La Barraca Associació...