Revista La Barraca

La primera Revista La Barraca va eixir al carrer el 4 de juliol de 1988, un número especial dedicat a les Festes de Sant Pere. La primera revista la formaven 8 pàgines en format quartilla fotocopiada.

L’últim número de la Revista ha estat dedicat als forns del Grau, al Juny del 2015. Revista Número 29.

Portades Revista La Barraca