Publicacions de La Barraca

Qui era qui al Grau del Segle XX

Els malnoms del Grau de Castelló
Sergio Ferrer de Almenara

Este llibre està concebut en forma de diccionari amb un total de 687 malnoms. La primera part del llibre ordena aquestos malnoms alfabèticament amb el nom i cognoms del seu titular (bé el primer que el va portar o aquell que el feu més conegut), incloent més de 220 històries al voltant de l’origen dels malnoms i 180 fotografies d’aquells grauers i graueres que el portaren, bé com a iniciadors o bé com a descendents.

La segona part del llibre llista els malnoms per ordre dels cognoms dels qui els portaren, el que permet una busca molt més senzilla. Completen el llibre una sèrie de textos al voltant dels malnoms, cap a on van els malnoms i un pròleg escrit per Vicent Domènech al voltant dels distints tipus de malnoms que existeixen segons el seu origen. El llibre el tanca un llistat de 19 malnoms dels qui desconeixem el nom i cognoms dels qui els portaren.